Съобщение за настаняване в студентско общежитие за уч. 2022/2023 г.

1.Бакалаври I-ви курс  

Всички бакалаври първи курс, желаещи да живеят на общежитие (подали заявление), ще бъдат настанени преди започването на учебните занятия за учебната 2022/2023 година. Настанителни заповеди ще се издават след представяне на 2 снимки паспортен формат и удостоверение от районното психиатрично заведение по постоянен адрес – от 19.09.2022 г. до 23.09.2022 г. в работните дни. 

След получаване на настанителна заповед се заплаща наем за месеците септември, октомври и депозит за първи семестър – общо около 140,00 лв. на касата на Филиала – каб. 4249. 

2. Бакалаври II-ри до IV-ти курс, и магистри II-ри курс 

Студентите и магистри II-ри курс трябва да представят уверение за записан зимен семестър на уч. 2022/2023 г. – от 26.09.2022 г. до 07.10.2022 г. в работните дни. 

Всички бакалаври и магистри, които живеят на общежитие, но са го издали за летния период, имат право да се пренастанят в него от 01.09.2022 г. Всички тези студенти заплащат наем от 01.09.2022 г., независимо от датата на своето пренастаняване.  


 

Календар