Представяне на лаборатория 3D EXPERIENCE

 Poster  

На 05.10.2022 г, в сградата на Технически университет - София, филиал Пловдив, ще се проведе съвместно представяне на възможностите на 3D EXPERIENCE. Лабораторията е създадена в сътрудничество с партньорите ни от Хайкад Инфотех, за нуждите на студенти, обучаващи се в редица инженерни специалности. По време на събитието, в 3DEXPERIENCE лабораторията - "Създаваме инжинерите на бъщето", студенти, преподаватели и представители от бизнеза - "Либхер хаусгерете" ще имат възможност да видят компютърни симулации, 3D проектиране и презентации. 


Откриването на събитието ще е в 14.00 ч. в сряда ( 5 октомври ) в сградата на университета на ул. Цанко Дюстабанов 25 ( 4 корпус ).

 

Календар