РАЗПИСИ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ - летен семестър, уч. 2022/2023 г.

Важно за IV курс - спец. Мехатроника и МУ (редовно и задочно) 


ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - редовно обучение 

Поради възможни промени, погледнете разписа си преди започване на занятията 


Редовно обучение 

ОКС "Бакалавър" 

I курс, I поток - спец. М, МУ, КМТМ, ТТТ, АТТ 

I курс, II поток - спец. ДПК, ИМ, ИИ 

I курс, III поток - спец. ЕТ, ДПЕС, АИУТ 

I курс, IV поток - спец. КСТ 

II курс, I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

II курс, II поток - спец. ДПК, ИМ, ИИ 

II курс, III поток - спец. ЕТ, Е, АИУТ 

II курс, IV поток - спец. КСТ 

III курс, I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

III курс, II поток - спец. ДПК, ИМ, ИИ 

III курс, III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

III курс, IV поток - спец. КСТ, Е 

IV курс, I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

IV курс, II поток - спец. ДПК, ИМ, ИИ 

IV курс, III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

IV курс, IV поток - спец. КСТ, Е 


ОКС "Магистър" 

спец. МУ 

спец. МТТ 

спец. ТТТ 

спец. АТТ 

спец. ДПК 

спец. ТП 

спец. ЕТ 

спец. ДПЕС 

спец. АИУТ 

спец. КСТ 


Задочно обучение 

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - задочно обучение 

I курс 

II курс 

III курс 

IV курс

 

Календар