Стипендии за ЛЕТЕН семестър на уч. 2022/2023 г.

Заповед с условията, реда и принципите за класиране на студентите, кандидати за стипендия 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ (свали, попълни и разпечатай, необходим е Adobe Reader v.8.2 или по-висока версия). Студентите трябва да попълнят на ръка факултета и специалността, в която се обучават. Към заявлението приложете и банкова сметка. 

Приложение по чл. 8б от ПМС 90/2000 г. т.1 – учебната 2021/2022 г. 

Приложение по чл. 8б от ПМС 90/2000 г. т.2 – учебната 2021/2022 г. 

Приложение по чл. 8б от ПМС 90/2000 г. т.1 – учебната 2020/2021 г. 

Приложение по чл. 8б от ПМС 90/2000 г. т.2 – учебната 2020/2021 г. 

Приложение по чл. 8б от ПМС 90/2000 г. т.1 – учебната 2019/2020 г. 

Приложение по чл. 8б от ПМС 90/2000 г. т.2 – учебната 2019/2020 г. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПМС 90/26.05.2020 г. 

Декларация, която се попълва от студенти приети по 103 и 228 ПМС и от страни извън ЕС (студенти без ЕГН) 

ДЕКЛАРАЦИЯ за студенти - бащи 

Приложение 1 по т. 3 - летен семестър

 

Календар