Тържествено връчване на дипломите на студентите от випуск 2022

 banner  

Тържественото връчване на дипломите на студентите от ОКС бакалавър и ОКС магистър випуск 2022 г. ще се състои както следва:  

Факултет по машиностроене и уредостроене – на 31.03.2023 г. (петък) от 14.00 ч. в двора на III-ти учебен корпус. Тоги ще се раздават в същия ден от 12.30 ч. до 13.30 ч. на същото място. 

Факултет по електроника и автоматика – на 07.04.2023 г. (петък) от 14.00 ч. в двора на II-ри учебен корпус. Тоги ще се раздават в същия ден от 12.30 ч. до 13.30 ч. на същото място. 


 invitation

 

Календар