Планиране и отчет на натоварване на преподаватели

Съдържа всички бланки за планиране и отчет на преподавателите, както и нормативите за учебна заетост 

 

Е-Университет - учебно натоварване

 

Изтегли