ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ТУ-СОФИЯ

Правилникът е приет от Академичния съвет на ТУ на 06.04.2011 г. в изпълнение на решение на ОС на ТУ от 17.03.2011 г. и влиза в сила от 06.04.2011 г. 

Изменен и допълнен на ОС на ТУ-София на 10.05.2012 г., 17.11.2016 г., 22.11.2018 г., 18.11.2021 г. (актуализация на 18.11.2021 г.)

 

Изтегли