Правилник за устройството и дейността на Технически университет - София, филиал Пловдив

Правилникът е приет от АС на ТУ – София, с протокол № 10 от 26.09.2007 г., актуализиран от АС на ТУ – София, с протокол № 9 от 29.11.2017 г. и протокол № 10 от 19.12.2018 г.

 

Изтегли