ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 на МС от 20.05.1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република Бъл

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228  

на МС от 20.05.1997 г.  

за приемане на граждани на Република Македония  

за студенти в държавните висши училища на Република България

 

Изтегли