Състав

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Директор
проф. д-р инж. Въльо Николов Николов
626 886
659 555
vnikolov@tu-plovdiv.bg
4338
Зам. Директор
проф. д-р инж. Михаил Георгиев Петров
627 500
659 556
mpetrov@tu-plovdiv.bg
4336
Главен секретар
маг. инж. Цветан Зарков Петров
633 254
659 554
glsek@tu-plovdiv.bg
4331