Прием 2024г.

За Вас – кандидат-студенти – уч. 2024/2025 г. !

Поздравяваме Ви с избора на една от най-престижните и ценени в цял свят професии – „инженер“ в определена област.

Ставайки студент на ТУ – София, Филиал Пловдив, Вие придобивате възможността да бъдете член на общността от над 150 000 инженери, получили образование в най-авторитетното висше техническо училище в България, а именно Технически Университет – София.

Информация

Кандидатстудентска информация

Справки можете да направите в Учебен отдел:

IV корпус – ул. „Цанко Дюстабанов“ 25, каб. 4424, 4426 и 4427,

на телефони (032) 659-566, 659-567, 659-568, 659-565

и на e-mail umo@tu-plovdiv.bg

Конкурсни задачи и решения

Включва темите от конкурсните изпити по математика и физика, както и от конкурсните тестове по математика за кандидат-студенти в Технически университет – София.

Конкурсни задачи и решения

Кандидатстудентски тест по математика

Указания и програма за тестовете по математика можете да намерите тук

Тест по математика

Кандидатстудентски изпит по английски език

Указания и програма за изпитите по английски език можете да намерите тук

Изпит по английски език

Кратка информация за Технически университет - София, Филиал Пловдив

10 причини за да изберете обучението при нас

Вие избирате да учите в Технически Университет – София, Филиал Пловдив защото:

  1. Филиалът в гр. Пловдив е авторитетна структура на най-големия университет в страната, който подготвя специалисти с инженерно образование в трите образователно-квалификационни степени – бакалавър, магистър и доктор.
  2. Филиалът в гр. Пловдив е водещо учебно заведение в областта на инженерните специалности в район Южен – Централен на страната.
  3. Филиалът в гр. Пловдив предлага образование с европейски измерения. Обучението е по синхронизирани учебни планове и програми, а системата за трансфер на кредити ще Ви позволи да се обучавате и в европейски университети през определен период от следването си при пълно признаване на изучаваните от Вас дисциплини и положените от Вас изпити, в рамките на програма Еразъм.
  4. Във Филиала в гр. Пловдив се обучават студенти в 13 модерни специалности в образователно-квалификационна степен „бакалавър“. След завършването на тази степен, можете да продължите обучението си в специалност със степен „магистър“.
  5. Единствено във Филиала в гр. Пловдив, чрез свободен избор на дисциплини, можете да специализирате в инженерни направления за нуждите на отбранителната промишленост и специалните производства.
  6. Филиалът в гр. Пловдив извършва солидна научна и научно-приложна дейност, провеждана от преподаватели и студенти в сътрудничество с фирми.
  7. Обучавайки се във Филиала в гр. Пловдив, Вие ще можете да изградите и научна кариера, както и да продължите образованието си в докторантура.
  8. Дипломите на инженерите, завършили Технически Университет – София и неговият Филиал в гр. Пловдив, се признават в цял свят.
  9. Филиалът в гр. Пловдив разполага с отлична материална база, разположена в четири учебни корпуса и включваща съвременно обзаведени зали и лаборатории.
  10. Филиалът в гр. Пловдив разполага със студентско общежитие, в което стаите са с по две легла, интернет и телефон. На разположение на студентите е и студентски стол.