Прием

Бакалавър

Включва сроковете за подаване на документи за образователно-квалификационна степен „бакалавър“

Включва график за провеждане на кандидатстудентските изпити за образователно-квалификационна степен „бакалавър“, както и сроковете за обявявяне на резултатите от изпитите

Включва сроковете за обявяване на класиране и записване по факултети за приетите студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“

Указания и програма за тестовете по математика можете да намерите тук

Включва темите от конкурсните изпити по математика и физика, както и от конкурсните тестове по математика за кандидат-студенти в Технически университет – София.

Указания и програма за изпитите по английски език можете да намерите тук

БЮРА ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2024 г.

www.ckpi-bg.com, e-mail: info@ckpi-bg.com

и национален телефон на ЦКПИ за информация – 0879 120 471

БЛАГОЕВГРАД, ул. „С. Румянцев“ 2, Младежки дом (до джамията), тел. 0887/886012

БУРГАС, бул. “Гладстон” 47, (Младежки културен център), тел. 0888/759750 и 0896/400670

ВАРНА, ул. ”Христо Ботев” 3 А, (ЦИО „Вектор”), тел. 052/612266

ВИДИН, ул.“Екзарх Йосиф I” 17, ОУ „Климент Охридски“, тел. 0887/327768

ВРАЦА, бул.“Демокрация” 6, тел. 0886/981155

ГАБРОВО, ул. „Х. Димитър“ 4, Технически университет – Ректорат, тел. 0878/264202

ДОБРИЧ, ул. ”България” 1, (Централна кооперативна банка), офис 304, тел. 0899/298593

КАЗАНЛЪК, ул. „Трапезица“ 6, (Литературно-художествен музей), тел. 0898/309636

КЪРДЖАЛИ, СОУ „Отец Паисий“, тел: 0886/676146

ПАЗАРДЖИК, ул. „Ген. Гурко“ 2, ет. 2, офис „Радио СОТ“ (бившата Хебърстрой), тел. 0899/672674

ПЕРНИК, площад ”Кракра”, Общински младежки дом, тел. 0898/344258

РАЗГРАД, ул. „Бели Лом“ № 56, вх. 3, етаж 1, Учебен център „Инфинити“, (срещу магазин БИЛА), тел. 0894/370069

СИЛИСТРА, ул. „Атанас Янков“ 48, (Учебен център „Фаворит”), тел. 0889/909141 и 0888/111147

СЛИВЕН, ул.”Братя Миладинови” 18, (в сградата на Регионално управление на образованието), тел. 0879/384769

СОФИЯ, бул. „Кл. Охридски” 2, Център за следдипломна квалификация на УНСС, кабинет 405, тел. 0899/808816

СТАРА ЗАГОРА, ул. „Армейска“ 9, (в сградата на Департамента за информация и повишаване квалификация на учители, до Музикалното училище), тел. 042/6461027 и 0888/691483

ХАСКОВО, ул. „Сан Стефано“ 3, Дом на техниката, етаж 3, офис 312, тел. 0887/035598

ШУМЕН, ул. „Адам Мицкевич” 1, (в двора на НАП, срещу Младежки дом), тел. 0887/225112 и 054/800505

ЯМБОЛ, ул. „Цар Иван Шишман“ 11 Б, етаж 1, тел. 0886/853731

Тук можете да проверявате:

В етапа на предварителните и редовните конкурсни изпити:

 • въведените Ваши лични данни
 • заявените от Вас предварителни изпити
 • сгради и зали за явяване на изпити (вкл. талон за явяване на изпит)
 • оценки от положени конкурсни изпити

В етапа на кандидатстване и класиране:

 • въведените Ваши лични данни
 • заявените от Вас изпити (предварителни, редовни) и матури
 • оценки от положени конкурсни изпити
 • балообразуващи оценки
 • състезателен бал
 • резултати от класирания

Проверката се извършва по входящ номер и ЕГН на кандидат-студента.

Справки можете да направите в Учебен отдел:

IV корпус – ул. „Цанко Дюстабанов“ 25, каб. 4424, 4426 и 4427,

на телефони (032) 659-566, 659-567, 659-568, 659-565

и на e-mail umo@tu-plovdiv.bg

Заявленията се подават в Учебен отдел на Технически Университет – София, Филиал Пловдив (каб. 4424, 4426 и 4427 – IV корпус, ул. „Цанко Дюстабанов“ 25) всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Бланката за заявлението можете да получите на място или да изтеглите от тук.

Таксата за всеки заявен изпит е 50 лв. и може да се заплаща:

 • в Учебен отдел при подаването на заявлението
 • на постерминал в касата на Филиала (стая 4249)
 • по банков път (предварително – по сметката на Филиала)

IBAN: BG43UNCR75273154638901

BIC: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк Пловдив

Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

Заявленията се подават в:

Регионалните бюра за прием на документи на ЦКПИ

Бланката за заявлението можете да получите на място или да изтеглите от тук.

Таксата за всеки заявен изпит е 50 лв. и може да се заплаща:

 • при подаване на документите
 • по банков път (предварително – по сметката на Филиала)

IBAN: BG43UNCR75273154638901

BIC: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк Пловдив

Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

При подаване на заявление за явяване на предварителните изпити да се спазват следните изисквания:

 1. За предварителния тест по математика на 30.03.2024 г. се подава online заявление само в един от следните сайтове:
 2. За предварителните тестове по математика на 13.04.2024 г. и 27.04.2024 г.:
  • ако кандидат-студентът вече е заявил явяване на предходен тест или изпит, желателно е да подаде заявление само в сайта на мястото, където полага предходния тест или изпит;
  • ако тестът е първи (кандидат-студентът не е заявил предходно явяване), подава се online заявление само на едно от посочените в т. 1 места.
 3. За предварителният изпит по английски език на 06.04.2024 г. се подава online заявление само в един от следните сайтове:

Редът за подаване на заявлението по интернет е следният:

 1. Влизане в линк на Online заявлението в сайта
 2. Изпращане на попълненото заявление
 3. Потвърждение на e-mail – на посочения от Вас електронен адрес веднага ще бъде изпратен линк за потвърждаване, на който до един час е необходимо да потвърдите Вашите данни.
  Забележка: При проблеми с потвърждаването на линка, използвайте браузера, чрез който сте подали заявлението.
   
 4. Очакване на прикачен файл по e-mail със заявлението и талона със сградата и залата за явяване на всеки тест (изпит).Ако не сте получили последния e-mail, можете да си проверите въведените данни и входящия номер от „Персонална информация“
  Забележка: Талонът със сградата и залата се разпечатва и се носи на изпита.
   
 5. Заплащане на таксата (таксите) по банков път

Таксата за всеки заявен изпит е 50 лв.

Заплаща се по сметка

IBAN: BG43UNCR75273154638901

BIC: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк Пловдив

Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

ВАЖНО: Подалите вече заявление за предварителни изпити по интернет могат да попълнят следващ изпит в online заявлението, могат да се обадят в Учебен отдел (тел. (032) 659 565; 659 566; 659 567; 659 568) или изпратят на мейл ionkov@tu-plovdiv.bg данните си (Име, ЕГН) и пишат кой изпит желаят да бъде допълнен. Таксата се заплаща пак по банков път на сметката на Филиала.

В подготвителния курс се разглеждат теми и се решават примерни задачи за подготовка за кандидатстудентския тест по математика и за държавен зрелостен изпит (матура) по математика.

Хорариум – 60 учебни часа; Цена – 270 лв.

Начало на курса – 8 февруари 2020 г.

Курсът се провежда от 8 февруари 2020 г. до 22 март 2020 г. в събота и неделя от 10.00 до 15.00 часа в зала 4431.

Информация и записване – в Учебен отдел, каб. 4424, ІV корпус (Ректорат)

Телефон за справки – (032) 659 566; 659 567; 659 568

Магистър

Редовно обучение – по държавна поръчка и платено обучение

ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА (ФЕА)

 1. Компютърни системи и технологии
 2. Дизайн и програмиране на електронни системи
 3. Автоматика, информационна и управляваща техника
 4. Електротехника

ФАКУЛТЕТ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ (ФМУ)

 1. Мехатроника
 2. Машиностроене и уредостроене
 3. Машиностроителна техника и технологии
 4. Транспортна техника и технологии
 5. Авиационна техника и технологии
 6. Дизайн и печатни комуникации
 7. Технологично предприемачество
 8. Технологично предприемачество (на английски език)

Семестриалните такси за редовно обучение са както следва:

 • по държавна поръчка – 500 лв.
 • платено обучение – таксите са различни за отделните професионални направления

Семестриалната такса за държавна поръчка се заплаща при записването, а за платено обучение може да се заплаща на две равни вноски, като първата е при записването.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление – по образец (от Учебен отдел)
 2. Дипломата за завършено висше образование с ОКС “Бакалавър” или “Магистър” – оригинал и ксерокопие. Оригиналът се връща при подаване на документите – след проверка за верността на ксерокопието.Ако не е издадена диплома за завършено висше образование, се представя академична справка или уверение (издават се от факултета).
 3. Лична карта

Срок за подаване на документи – от 01.09. до 02.10.2023 г. в Учебен отдел (каб. 4424, 4426 и 4427)

Обявяване на първо класиране – 04.10.2023 г.

Записване след първо класиране – от 04.10. до 09.10.2023 г. в работните дни от 8.30 до 16.30 ч.

Документите можете да изпратите и на umo@tu-plovdiv.bg и да заплатите таксата за кандидатстване по банков път. В този случай си изтеглете заявлението, попълнете го, сканирайте го и заедно със сканираната диплома за висше образование го изпратете на посочения мейл.

Таксата за кандидатстване е 50 лв. и може да се заплаща:

 • в Учебен отдел при подаването на заявлението
 • на POS-терминал в касата на Филиала (стая 4249)
 • по банков път (предварително – по сметката на Филиала)

IBAN: BG43UNCR75273154638901

BIC: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк Пловдив

Посочват се имената на кандидата и пояснение „такса за кандидатстване за магистър в ТУ-София, Филиал Пловдив”.

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

Информация и справки – Учебен отдел, каб. 4424, 4426, 4427

тел. 032 659 565, 659 566, 659 567, 659 568

Приемането на студентите в ОКС “магистър” на завършилите ОКС “бакалавър” по специалност от същото професионално направление, се извършва с конкурс по документи. Обучението е 1 учебна година (2 семестъра). Класирането се извършва по низходящ ред на състезателен бал.

За специалностите в ОКС „магистър“ със срок на обучение 1 година може да се кандидатства и след завършване на по-широк кръг специалности, което е означено на челната страница на учебния план.

Състезателният бал (изчисляван по точкова система) се образува от:

 1. Средният успех от дипломата за образователно-квалификационна степен „бакалавър“, умножен по 10.Максимален брой точки – 60.
 2. Оценката от дипломната работа, умножена по 2.Максимален брой точки – 12.
 3. Сумата от оценките по 3 предмета, изучавани в курса на обучение, определени от съответния Факултетен съвет.Максимален брой точки – 18.
 4. За всяка специалност се дават до 10 допълнителни точки.По преценка на Факултета, те могат да включват например участие в научна конференция, публикувана статия, изучавана определена дисциплина или група дисциплини, завършен определен университет и други.Максимален брой точки – 10.МАКСИМАЛЕН БАЛ – 100 точки

За ОКС „Магистър“ могат да кандидатстват само студентите, които имат успех не по-малко от „ДОБЪР“ от дипломата за завършена степен на висшето образование.

„Успех от диплома за завършена степен на висшето образование“ е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Кандидатите за места по държавна поръчка и платено обучение се състезават помежду си в отделни групи.

БАЛООБРАЗУВАЩИ ДИСЦИПЛИНИ

 1. специалност „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“
  • Бази от данни
  • Микропроцесорна техника или Микропроцесорни системи
  • Компютърни мрежи
 2. специалност „ДИЗАЙН И ПРОГРАМИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ“
  • Аналогова схемотехника
  • Микропроцесорна схемотехника
  • Преобразувателна техника
 3. специалност „АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА“
  • Теория на управлението – II част
  • Автоматизация на технологичните процеси
  • Управление на електромеханични системи
 4. специалност „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА“
  • Теоретична електротехника
  • Електрически машини
  • Електрически апарати
 5. специалност „МЕХАТРОНИКА“
  • Прецизни механични системи в мехатрониката
  • Електронни регулиращи и управляващи устройства и системи
  • Автоматизация на дискретното производство
 6. специалност „МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ“
  • Механика
  • Метрология и измервателна техника
  • Машинни елементи
 7. специалност „МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“
  • Материалознание и технология на материалите – I и II част
  • Рязане на металите
  • Технология на машиностроенето – I част
 8. специалност „ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“
  • Теория, конструкция и уредби за ДВГ
  • Теория и конструкция на автомобила
  • Технология на производството и ремонта на транспортната техника
 9. специалност „АВИАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“
  • Авиационни двигатели
  • Аеродинамика на летателни апарати
  • Динамика на полета
 10. специалност „ДИЗАЙН И ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ“
  • Графичен дизайн
  • Графични приложения (Предпечатна подготовка)
  • Технологии за печат (Печатни технологии)
 11. специалност „ТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ (вкл. на английски език)
  • Основи на мениджмънта (Икономика на транспорта, Авиационен мениджмънт)
  • Производствени технологии (Технология на авиационното производство)
  • Информатика (Информационни и комуникационни технологии)

Забележка:

 1. Когато дисциплината е разделена на няколко части или включва курсов проект, се взема средноаритметичната оценка.
 2. За кандидат-студенти, завършили по учебен план, в който липсват конкретните дисциплини, за балообразуване се взема аналогична оценка.

Срокът на обучение и учебния план са различни в зависимост от завършеното предходно образование.

На челната страница на учебния план за ОКС „Магистър“ са дефинирани професионалните направления и специалностите с възможност за кандидатстване.

В някои специфични случаи, с решение на факултетен съвет, може да се провежда обучение и от други професионални направления по индивидуален план.

Студентите, завършили в ОКС „Магистър“ и кандидатстващи отново в ОКС „Магистър“, се приемат само в платена форма на обучение.

Приема на студенти за „магистър“ е с конкурс по документи.

Завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ могат да кандидатстват в ОКС „Магистър“ само за специалности от същото професионалното направление, което са завършили.

Срокът на обучение е 2 години (4 семестъра).

Доктор