Бакалавър

Актуално

Тук можете да проверявате:

В етапа на предварителните и редовните конкурсни изпити:

 • въведените Ваши лични данни
 • заявените от Вас предварителни изпити
 • сгради и зали за явяване на изпити (вкл. талон за явяване на изпит)
 • оценки от положени конкурсни изпити

В етапа на кандидатстване и класиране:

 • въведените Ваши лични данни
 • заявените от Вас изпити (предварителни, редовни) и матури
 • оценки от положени конкурсни изпити
 • балообразуващи оценки
 • състезателен бал
 • резултати от класирания

Проверката се извършва по входящ номер и ЕГН на кандидат-студента.

Заявленията се подават в Учебен отдел на Технически Университет – София, Филиал Пловдив (каб. 4424, 4426 и 4427 – IV корпус, ул. „Цанко Дюстабанов“ 25) всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Бланката за заявлението можете да получите на място или да изтеглите от тук.

Таксата за всеки заявен изпит е 50 лв. и може да се заплаща:

 • в Учебен отдел при подаването на заявлението
 • на постерминал в касата на Филиала (стая 4249)
 • по банков път (предварително – по сметката на Филиала)

IBAN: BG43UNCR75273154638901

BIC: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк Пловдив

Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

Заявленията се подават в:

Регионалните бюра за прием на документи на ЦКПИ

Бланката за заявлението можете да получите на място или да изтеглите от тук.

Таксата за всеки заявен изпит е 50 лв. и може да се заплаща:

 • при подаване на документите
 • по банков път (предварително – по сметката на Филиала)

IBAN: BG43UNCR75273154638901

BIC: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк Пловдив

Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

При подаване на заявление за явяване на предварителните изпити да се спазват следните изисквания:

 1. За предварителния тест по математика на 30.03.2024 г. се подава online заявление само в един от следните сайтове:
 2. За предварителните тестове по математика на 13.04.2024 г. и 27.04.2024 г.:
  • ако кандидат-студентът вече е заявил явяване на предходен тест или изпит, желателно е да подаде заявление само в сайта на мястото, където полага предходния тест или изпит;
  • ако тестът е първи (кандидат-студентът не е заявил предходно явяване), подава се online заявление само на едно от посочените в т. 1 места.
 3. За предварителният изпит по английски език на 06.04.2024 г. се подава online заявление само в един от следните сайтове:

Редът за подаване на заявлението по интернет е следният:

 1. Влизане в линк на Online заявлението в сайта
 2. Изпращане на попълненото заявление
 3. Потвърждение на e-mail – на посочения от Вас електронен адрес веднага ще бъде изпратен линк за потвърждаване, на който до един час е необходимо да потвърдите Вашите данни.
  Забележка: При проблеми с потвърждаването на линка, използвайте браузера, чрез който сте подали заявлението.
   
 4. Очакване на прикачен файл по e-mail със заявлението и талона със сградата и залата за явяване на всеки тест (изпит).Ако не сте получили последния e-mail, можете да си проверите въведените данни и входящия номер от „Персонална информация“
  Забележка: Талонът със сградата и залата се разпечатва и се носи на изпита.
   
 5. Заплащане на таксата (таксите) по банков път

Таксата за всеки заявен изпит е 50 лв.

Заплаща се по сметка

IBAN: BG43UNCR75273154638901

BIC: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк Пловдив

Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

ВАЖНО: Подалите вече заявление за предварителни изпити по интернет могат да попълнят следващ изпит в online заявлението, могат да се обадят в Учебен отдел (тел. (032) 659 565; 659 566; 659 567; 659 568) или изпратят на мейл ionkov@tu-plovdiv.bg данните си (Име, ЕГН) и пишат кой изпит желаят да бъде допълнен. Таксата се заплаща пак по банков път на сметката на Филиала.

Информация

Включва сроковете за подаване на документи за образователно-квалификационна степен „бакалавър“

Включва график за провеждане на кандидатстудентските изпити за образователно-квалификационна степен „бакалавър“, както и сроковете за обявявяне на резултатите от изпитите

Включва сроковете за обявяване на класиране и записване по факултети за приетите студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“

Указания и програма за тестовете по математика можете да намерите тук

Включва темите от конкурсните изпити по математика и физика, както и от конкурсните тестове по математика за кандидат-студенти в Технически университет – София.

Справки можете да направите в Учебен отдел:

IV корпус – ул. „Цанко Дюстабанов“ 25, каб. 4424, 4426 и 4427,

на телефони (032) 659-566, 659-567, 659-568, 659-565

и на e-mail umo@tu-plovdiv.bg

Указания и програма за изпитите по английски език можете да намерите тук

БЮРА ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2024 г.

www.ckpi-bg.com, e-mail: info@ckpi-bg.com

и национален телефон на ЦКПИ за информация – 0879 120 471

БЛАГОЕВГРАД, ул. „С. Румянцев“ 2, Младежки дом (до джамията), тел. 0887/886012

БУРГАС, бул. “Гладстон” 47, (Младежки културен център), тел. 0888/759750 и 0896/400670

ВАРНА, ул. ”Христо Ботев” 3 А, (ЦИО „Вектор”), тел. 052/612266

ВИДИН, ул.“Екзарх Йосиф I” 17, ОУ „Климент Охридски“, тел. 0887/327768

ВРАЦА, бул.“Демокрация” 6, тел. 0886/981155

ГАБРОВО, ул. „Х. Димитър“ 4, Технически университет – Ректорат, тел. 0878/264202

ДОБРИЧ, ул. ”България” 1, (Централна кооперативна банка), офис 304, тел. 0899/298593

КАЗАНЛЪК, ул. „Трапезица“ 6, (Литературно-художествен музей), тел. 0898/309636

КЪРДЖАЛИ, СОУ „Отец Паисий“, тел: 0886/676146

ПАЗАРДЖИК, ул. „Ген. Гурко“ 2, ет. 2, офис „Радио СОТ“ (бившата Хебърстрой), тел. 0899/672674

ПЕРНИК, площад ”Кракра”, Общински младежки дом, тел. 0898/344258

РАЗГРАД, ул. „Бели Лом“ № 56, вх. 3, етаж 1, Учебен център „Инфинити“, (срещу магазин БИЛА), тел. 0894/370069

СИЛИСТРА, ул. „Атанас Янков“ 48, (Учебен център „Фаворит”), тел. 0889/909141 и 0888/111147

СЛИВЕН, ул.”Братя Миладинови” 18, (в сградата на Регионално управление на образованието), тел. 0879/384769

СОФИЯ, бул. „Кл. Охридски” 2, Център за следдипломна квалификация на УНСС, кабинет 405, тел. 0899/808816

СТАРА ЗАГОРА, ул. „Армейска“ 9, (в сградата на Департамента за информация и повишаване квалификация на учители, до Музикалното училище), тел. 042/6461027 и 0888/691483

ХАСКОВО, ул. „Сан Стефано“ 3, Дом на техниката, етаж 3, офис 312, тел. 0887/035598

ШУМЕН, ул. „Адам Мицкевич” 1, (в двора на НАП, срещу Младежки дом), тел. 0887/225112 и 054/800505

ЯМБОЛ, ул. „Цар Иван Шишман“ 11 Б, етаж 1, тел. 0886/853731

В подготвителния курс се разглеждат теми и се решават примерни задачи за подготовка за кандидатстудентския тест по математика и за държавен зрелостен изпит (матура) по математика.

Хорариум – 60 учебни часа; Цена – 270 лв.

Начало на курса – 8 февруари 2020 г.

Курсът се провежда от 8 февруари 2020 г. до 22 март 2020 г. в събота и неделя от 10.00 до 15.00 часа в зала 4431.

Информация и записване – в Учебен отдел, каб. 4424, ІV корпус (Ректорат)

Телефон за справки – (032) 659 566; 659 567; 659 568