Актуално

Подаване на документи за кандидатстване

По интернет

Документите се подават от 20.06.2024 г. до 05.07.2024 г.

Редът за подаване на заявлението по интернет е следният:
1. Влизане в линк на Online заявлението в сайта
2. Попълване на първата част на заявлението (име, адрес, телефон)
3. Прикачване на сканираната диплома за средно образование, а за дипломираните след 2021 г. и удостоверение за завършен първи гимназиален етап (ВСИЧКИ СТРАНИЦИ В ЕДИН ФАЙЛ)
4. Заявяване на конкурсните изпити (тестове, изпити и матури)
5. Заявяване реда на желаните специалности
6. Попълване на балообразуващите оценки, които са необходими за съответните специалности
7. Изпращане на попълненото заявление
8. Потвърждаване на получения имейл
9. Заплащане на таксата (таксите) по банков път
Таксата за всеки заявен изпит е 50 лв.

Заплаща се по сметка
IBAN: BG43UNCR75273154638901
BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк Пловдив

Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.
Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

Кандидат-студентите, които желаят да ползват при класирането резултатите само от предварителните изпити, подават документи, но не доплащат допълнителни такси.

Във Филиал Пловдив

Документите се подават от 20.06.2024 г. до 05.07.2024 г. в зала 4430
всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч., а в събота и неделя (на 22, 23, 29 и 30.06.2024 г.) – от 9.00 ч. до 16.00 ч.

Кандидатстудентските документи са:
– заявление за кандидатстване с кодовете на специалностите
– диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка), а за дипломираните след 2021 г. и удостоверение – оригинал и ксерокопие за завършен първи гимназиален етап. Оригиналите се връщат веднага след подаване на документите.

Бланката на заявлението можете да получите на място или да изтеглите от тук.
Таксата за всеки заявен изпит (вкл. матура) е 50 лв. и може да се заплаща:
– в Учебен отдел при подаването на заявлението
– на POS-терминал в касата на Филиала (стая 4249 – в работни дни)
– по банков път (предварително – по сметката на Филиала)
IBAN: BG43UNCR75273154638901
BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк Пловдив
Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.
Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

Положените вече предварителни и редовни изпити не се заплащат.

Заявление

В регионалните бюра

Кандидатстудентски документи се подават от 20.06.2024 г. до 05.07.2024 г. в
Регионалните бюра за прием на документи на ЦКПИ

Кандидатстудентските документи са:
– заявление за кандидатстване с кодовете на специалностите
– диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка), а за дипломираните след 2021 г. и удостоверение – оригинал и ксерокопие за завършен първи гимназиален етап. Оригиналите се връщат веднага след подаване на документите.

Бланката за заявлението можете да получите на място или да изтеглите от тук.

Таксата за всеки заявен изпит (вкл. матура) е 50 лв. и се заплаща по банков път (предварително – по сметката на Филиала)
IBAN: BG43UNCR75273154638901
BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк Пловдив
Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.
Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

Положените вече предварителни изпити не се заплащат.

Заявление